header banner
Default

ChatGPT zegt dat er vier manieren zijn om geld te verdienen met AI


In een wereld van technologische innovatie is het alleen maar goed om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. De wereld van de kunstmatige intelligentie, ofwel AI, kent vele mogelijkheden. Steeds meer bedrijven en individuen zetten zelfdenkende programma’s in voor hun praktijken. Hieronder zijn vier door ChatGPT bedachte tips uitgezet hoe je met het programma geld kan verdienen.

Kunstmatige intelligentie die voor jou in crypto investeert

VIDEO: Geld Verdienen Met ChatGPT 4 Manieren
Dieuwke Gorter

Verschillende crypto exchanges hebben kunstmatige intelligentie ontworpen dat voor je investeert. De programma’s doen het over het algemeen zelfs beter dan de gemiddelde trader. Zo kun je geld verdienen met crypto, zonder dat je de hele dag bezig bent met het volgen van de koersen. 

Laat ChatGPT content ideeën voor je maken

VIDEO: Hoe Kan Je Geld Verdienen Met Chatgpt - Deel 1 E-books
FreedomLifestyleCreatives

Nu sociale media een omvangrijk onderdeel van onze samenleving is geworden, is het niet gek dat daar veel geld mee te verdienen valt. Echter hebben veel content creators en bedrijven moeite met het maken van interessante content. ChatGPT kan dan een consistente bron van ideeën vormen, wat een hoop brainstorming scheelt.

Vertaal- en transcriptiediensten zonder moeite

VIDEO: Geld verdienen online met deze AI tool beter dan ChatGPT
Dieuwke Gorter

AI-modellen zijn sterren in het vertalen en transcriberen van teksten. Men kan daar dan ook makkelijk geld mee verdienen. Geef een ingestuurde tekst of video aan een AI-programma en er komt zo een vertaling of transcript uit rollen. Vervolgens kan men die nog controleren op fouten, waarna het eindproduct kan worden teruggestuurd naar de klant.

Hulp bij het ontwikkelen van games

VIDEO: Hoe werkt ChatGPT? - 𝟏𝟎 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐞𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧
TimeToGuide

Als laatste in de lijst staat gameontwikkeling. AI kan een enorme rol spelen bij het ontwikkelen van games. Je kunt ChatGPT je laten inspireren voor een game concept en de code voor je laten schrijven. Ook kun je AI de opdracht geven het grafische design voor je te ontwerpen. Tegenwoordig kun je zelfs de mensen in het spel een karakter geven door ze te laten werken op AI. Zo kan men zelfs in hun eentje een groot spel in elkaar zetten.

Post Views: 360

Sources


Article information

Author: Richard Aguilar

Last Updated: 1703113802

Views: 1012

Rating: 3.8 / 5 (38 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Richard Aguilar

Birthday: 1989-08-10

Address: 787 Miller Cove Suite 043, East Sandrafort, IA 76664

Phone: +4256210487014034

Job: Laboratory Technician

Hobby: Aquarium Keeping, Lock Picking, Wine Tasting, Puzzle Solving, Traveling, Astronomy, Golf

Introduction: My name is Richard Aguilar, I am a apt, candid, Colorful, vivid, receptive, resolved, forthright person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.