header banner
Default

Top-investeerders zijn nog steeds van mening dat Bitcoin een gouden toekomst heeft


Waarom stijgt de bitcoin koers vandaag? 2 oorzaken

Foto: Alexandru Nika/Shutterstock

In de wervelwind van prijsdalingen, bearmarkten en een stortvloed aan negatieve crypto nieuwsberichten, is er een stem die ondanks alles toch enorm positief blijft: Anthony Scaramucci, oprichter van SkyBridge Capital en voormalig communicatiechef van het Witte Huis. Ondanks dat bitcoin (BTC) ruim onder de all-time high van november 2021 blijft hangen staat Scaramucci rotsvast achter de crypto

Cadeautje 🎉: Bitvavo geeft onze lezers gratis BTC, XRP of een andere crypto 🚀 Advertentie Bitvavo

Scaramucci’s voorspellingen voor bitcoin

VIDEO:

Onlangs deelde hij zijn inzichten op de Messari Mainnet conferentie in New York, dat meldt Business Insider “Jullie jongeren zullen Bitcoin net zo mainstream maken als mijn generatie het internet deed”, verkondigde Scaramucci terwijl hij naar zijn publiek wees. 

Voor de crypto-optimist zijn de komende 10 tot 20 jaar ‘opmerkelijk bullish’ voor bitcoin stelt Scaramucci. Hij zag parallellen tussen bitcoin’s huidige acceptatieniveau en het internet in 1998. En het is niet zomaar een uit de lucht gegrepen vergelijking. Volgens gegevens van het crypto-betaalplatform Triple-A zijn er nu wereldwijd zo’n 420 miljoen crypto houders, wat neerkomt op nog slechts 4,2% van de wereldbevolking.

Scaramucci erkende ook de macro-economische uitdagingen die Bitcoin en andere cryptocurrencies momenteel tegenkomen: stijgende rentetarieven, een kritische SEC en algemeen negatieve sentimenten rondom crypto-adoptie. Ondanks deze obstakels stelt hij dat Bitcoin “beter is dan goud”, refererend aan de manier waarop goud sterk in waarde is gestegen sinds het einde van de goudstandaard door president Nixon, vijf decennia geleden. Beiden worden vaak vergeleken als zowel een hedge tegen inflatie als een waardeopslag.

De toekomst van Bitcoin ETF’s

VIDEO:

Een andere interessante onthulling die Scaramucci maakte was het potentieel van Bitcoin ETFs. Hij benadrukte dat wanneer elke Wall Street firma een Bitcoin ETF in hun aanbod heeft, het speelveld voor bitcoin enorm zal verbreden. Dit komt doordat deze firma’s hun cliënten op grote schaal aan het product zullen introduceren.

Een opvallend punt hierbij is dat, hoewel er al tal van Bitcoin ETFs wereldwijd zijn gelanceerd, een Bitcoin spot ETF nog zijn intrede moet doen in de Amerikaanse markt. Na Grayscale’s overwinning op de SEC vorige maand, lijkt het waarschijnlijker dat zo’n spot ETF dit jaar nog zal verschijnen stelt Scaramucci.

Post Views: 96

Sources


Article information

Author: Brian Holmes

Last Updated: 1704251282

Views: 1046

Rating: 3.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brian Holmes

Birthday: 2008-08-04

Address: 417 Christopher Rapid Apt. 785, New Donaldmouth, KY 11231

Phone: +4880610038123849

Job: Pharmacist

Hobby: Stamp Collecting, Chess, Cycling, Robotics, Lock Picking, Tea Brewing, Metalworking

Introduction: My name is Brian Holmes, I am a sincere, steadfast, capable, apt, unreserved, esteemed, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.